Udostępniliśmy również pakiet usług obejmujący warsztaty kreatywne dla pracowników działów marketingu, sprzedaży, doradztwo w zakresie rozwoju produktów i usług oraz badanie jakościowe kultury organizacyjnej

2019-09-27

Jak prowadzi się badania ex-post? Prowadzimy badania rynku, analizy danych rynkowych, budujemy strategie i wiele, wiele innych. Z drugiej jednak strony nie jest jasne, jakiego rodzaju badania powinni prowadzić studenci i jakie dane winny one generować […]. W skład takich badań wchodzą: studium przypadku, badania interwencyjne, osobiste doświadczenie badacza, introspekcja, biografia, wywiady (narracyjny, biograficzny, swobodny, rozumiejący. Udostępniliśmy również pakiet usług obejmujący warsztaty kreatywne dla pracowników działów marketingu, sprzedaży, doradztwo w zakresie rozwoju produktów i usług oraz badanie jakościowe kultury organizacyjnej. Z wyników badania skorzystać będą mogli dyrektorzy placówek, koordynatorzy zespołów oraz organy prowadzące. W jakim celu prowadzi się badania ewaluacyjne? Nasza metodologia opiera się na klasycznych technikach z dziedzin etnografii, antropologii i psychologii, które zaadoptowaliśmy na potrzeby marketingu i biznesu. Badania eksperymentalne w psychologii. Można z nimi przeprowadzić. Wykorzystujemy zaawansowane i niestandardowe metody jakościowe oraz najnowocześniejsze pomiary oparte o wskaźniki fizjologiczne (eye-tracking, facetracking, EEG, czasy reakcji). Badanie tego typu powinna przeprowadzić zewnętrzna firma ewaluacyjna, aby możliwe było zachowanie obiektywizmu w trakcie dokonywanych pomiarów. Zdajemy sobie sprawę, że tradycyjne badania często nie spełniają swojej funkcji. BEELINE Research&Consulting powstało z pasji poznawania i odkrywania, realizowanej poprzez rzetelnie prowadzone badania marketingowe i analizy rynkowe. Z jednej strony chodzi tutaj o nieudane próby nauczania etnografii w folklorystyczny, oparty na opowiadaniu sposób, który regulował i idealizował badania terenowe […]. Budujemy od lat najlepsze strategie i badania marketingowe, bo kochamy to robić. Badania te prowadzone są w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wcześniejsze postanowienia zostały spełnione, a także by ocenić rezultaty działań. IDI – indywidualne wywiady jakościowe pozwalają pozyskać pogłębione informacje na temat kontekstu projektu/Programu. Najbardziej optymalna sytuacja występuje jednak wówczas, jeżeli badania ewaluacyjne są prowadzone na różnych etapach wdrażania. Badania mogą być wykonane. Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów z dziedziny badania rynku, socjologii, psychologii, marketingu, ekonometrii, statystyki. Warto przy tym zaznaczyć, iż badania ewaluacyjne nie są oceną – nie służą więc poddawaniu krytyce poszczególnych osób odpowiedzialnych za wdrażanie działań. Badania ankietowe – pomiar o charakterze ilościowym realizowany w celu uzyskania danych o charakterze reprezentatywnym. Dzięki temu nasze badania to strategiczne procesy, ściśle dobrane pod konkretny problem. ) wzbogacać, prowadząc samodzielne badania empiryczne – dla studentów taką pierwszą, poważną okazją będzie praca magisterska, a dla słuchaczy studiów doktoranckich – doktorska. Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, można powiedzieć, iż badania ewaluacyjne zorientowane są na wytyczenie kierunków dalszego rozwoju przy jednoczesnej analizie dotychczasowych działań.